Etiketler: ibrahim özTemiz ve yeşil bir çevre için demiryolu


Yayın: 15-09-2012
Kategori: Demiryolu

Dünyanın “yeşil, temiz, modern ve küresel ulaştırma sektörüne” yaklaşımı, ekonomik gerekçelerin dışında, insanlığın ve doğanın geleceğine olan endişelerinden kaynaklanıyor. 

Ulaştırma sistemi ve tehlikeli madde taşımacılığıUlaşım, bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve özellikle ekonomik yaşamını etkileyen önemli bir unsurdur.

Demiryolu ile yeşil, modern ve küresel çok modlu taşımacılık sistemiYüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023”  25 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 
Türkiye’nin Uzun Vadeli Stratejisi ve 10. Kalkınma Planı


Yayın: 16-10-2012
Etiketler: demiryolu ibrahim öz

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nın hazırlıklarının yapıldığı bu dönemde, çalışmalara dolaylı olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Kalkınma Planları, piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde orta vadede uygulanacak ekonomi politikalarının genel gelişme yönünü, amaçlarını, araçlarını ve kaynaklarını ortaya koyan ve kamu kesimi için emredici özel kesim için yol gösterici nitelikte olarak uygulamaya konuluyor.

Özel sektör de yük ve yolcu vagon setleri üretmelidirDemiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZ'ün köşe yazısı

Türkiye’nin lojistik geleceğini demiryolu taşımacılığı belirleyecek “Son dönemde demiryolu sektöründe çok güzel gelişmeler oldu. Ancak yatırımlar tek başına yetmiyor,sorunu çözemiyor. Yetersiz ve kalitesiz olan demiryolu altyapısının yenilenmesi ve yeni demiryolu hatlarının yapılmasına güç ve hız verilmelidir. Demiryolu işletmeciliği serbestleştirilerek kamunun işletmecilikten kaynaklanan maliyet baskısı azaltılmalıdır.”

Rinak Lojistik ailesinin en mutlu günü!Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Macaristan Fahri Konsolosu Bahaeddin Nakıboğlu, Rinak Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz'ün kızı Şura Öz ile dünyaevine girdi.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Türkiye’nin önünü açacaktır10. Kalkınma Planı (2014-2018) çalışmalarının devam ettiği ve ‘Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Taslağı’ın Meclise sevkedilmesi sürecindeyiz.

İbrahim Öz: Demiryolunda yeni dönem


Yayın: 20-05-2013

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi ile ilgili kanun tasarısı 24 Nisan 2013 tarihinde TBMM’de görüşülerek kabul edildi.
Taşımacılık ve lojistik sektörü yeni şuradan neler bekliyor?2009 yılında “Hedef 2023” sloganıyla gerçekleştirilen 10. Ulaştırma Şurası’nda belirlenen 100 iddialı hedef kapsamında geçen 4 yıllık süreçte taşımacılık ve lojistik sektörü alanında önemli birçok adımın atıldığını belirten sektör temsilcileri, yeni şura için öncelikli gündem maddelerini ise, lojistik master planının çıkarılması, intermodal taşımacılık sistemlerin geliştirilmesi ve Ar-Ge, inovasyon ve eğitim konusunda teşviklerin artırılması olarak sıralıyor.