Etiketler: mehdi gönülalçakTehlike madde taşımacılığında milat: 2014Tehlikeli madde taşıyan araçlara uygunluk belgesi verecek bir kurum olmadığı için ‘taşıma araçları/üniteleriyle ilgili’ hükümleri bir yıl daha ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Mehdi Gönülalçak, 2014 yılında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’in tamamen yürürlüğe girmesiyle sektörün tek elden yürütüleceğini ve gözle görülür bir dönüşümün yaşanacağını söylüyor.

ADR için yol haritası da sektör de hazır2007’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’in revize edilerek 24 Ekim 2013 tarihinde yeniden yayınlandığını ve ADR’ye geçiş sürecinin yol haritasının çizildiğini belirten Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü Mehmet Mehdi Gönülalçak, lojistik sektörünün sürece hazır olduğunu düşünüyor. 
Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi hazırKombine taşımacılık faaliyetlerini hukuki bir çerçeve kavuşturacak ve geliştirmesine katkı sunacak “Ulusal Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi Taslağı” hazır. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Mehmet Mehdi Gönülalçak, dört ana hedef ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine dönük eylem planlarından oluşan strateji belgesinin, alternatif ve sürdürülebilir taşıma modellerinin geliştirilmesinde önemli bir yol göstereceği olacağını söyledi.