Banner

Tütün ve alkollü içkiler ayrı taşınacak

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin nakliyesi diğer ürünlerden ayrı olarak gerçekleştirilecek.

nakliye1.jpg

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yayımlandı.

31 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin dışında, farklı ürünlerin de satıldığı işyerlerinde, bu ürünler diğer ürünlerden tefrik edilmiş olarak ve her türlü denetime imkan verecek şekilde depolanacak veya satışa arz edilecek.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin nakliyesi de diğer ürünlerden ayrı olarak gerçekleştirilecek. Yönetmelik kapsamındaki tütün mamulleri ve alkollü içkiler ile bu ürünler dışındakilerin birlikte nakliyesinin gerektiği hallerde de nakliyenin yapıldığı ticari araçlarda, bu ürünlerin ayrı bölümlerde taşınması gerekecek.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat