e
Banner


LİKİTDER, sektörün referans noktası olacak
İlk tohumları lojistik sektörünün duayen isimleri tarafından bir fikir olarak ortaya atılan LİKİTDER, yıllar sonra hayat buldu. Likit ve dökme ürünleri taşıyan lider firmaları aynı çatı altında buluşturan dernek, sektörde standartların artırılması ve uluslararası seviyeye taşınması, kalitenin yükseltmesi, sorunların çözülmesi, intermodal taşımacılığın gelişmesi ve katma değerli hizmetlerin üretilmesi alanlarında bir referans noktası haline gelmeyi amaçlıyor. 
likitderLojistik sektöründe faaliyet göstermekte olan ve ticari hizmet niteliğinde dökme, likit ürünleri, kara yolu tankeri ve/veya tank konteyner ile taşıma hizmeti üreten şirketleri aynı çatı altında buluşturan LİKİTDER (Likit ve Dökme Ürün Taşımacılar Derneği) yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiği ilk Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Likit taşıma sektörünü ekipman, personel ve standartlar açısından uluslararası seviyeye taşımak; sektörün diğer dernekler ve kamu ile iletişim ve eş güdümünü sağlamak; sektöre standart, doküman, eğitim ve yazılı literatür oluşturmak; sürdürülebilirlik, çevre koruma ve ekolojik dengenin devamlılığı konulu çalışmalarda bulunmak vizyonu ile hareket eden dernek, sektörünün hem ulusal hem de uluslararası alanda etkinliğini artırarak, bu alanda bir referans noktası haline gelmeyi amaçlıyor. Şu anda 26 üyesi bulunan LİKİTDER, yıl sonunda bu sayıyı 40’a çıkarmayı planlıyor. 
Genel Kurul sonrasında bir araya geldiğimiz LİKİTDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tetik, Yönetim Kurulu üyeleri Ekin Tırman, Ayşe Ünal, Banu Arslan, Reyhan Ekşi ve LİKİTDER Genel Müdürü Ayhan Özekin derneğin yeni dönemdeki yol haritasını anlattı. 
 
KONSORSİYUMDAN DERNEK OLUŞUMUNA… 
LİKİTDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tetik, yıllar önce sektörün duayen isimleri tarafından bir fikir olarak tartışılan derneğin ilk kurulma adımının, 2023 yılının başında sektördeki firmaların yöneticilerinin katıldığı bir sohbet toplantısında atıldığını söyledi. Tetik, derneğin kuruluş hikayesini şöyle anlattı: 
“Lojistik sektörünün içinde özel bir yere sahip olan likit ve dökme ürün taşımacıları olarak bizler, daha çok teknik bilgi birikim ve deneyim gerektiren bir iş yapıyoruz. Bugüne kadar sektörümüzü tam anlamıyla temsil eden bir STK olmadığı için sorunlarımızı yeteri kadar anlatamadık. ADR Konvansiyonu’nun ülkemizde devreye girmesiyle birlikte sektörümüzün de önemi arttı. Ancak bu geçiş döneminde düzenlemelere yönelik görüş verebilecek bir dernek yoktu, süreç firmalar üzerinden yönetilmeye çalışıldı. Diğer yandan geçtiğimiz dönemde Kapıkule’de açılan GTİ Tır Parkı sonrasında daha önce var olan sınırlardan öncelikli geçiş hakkımız kaldırıldı.  Araçlarımız köprüden özel güvenlik önlemleriyle geçerken, karayolu mevzuatında bu taşımalar ayrı bir yerde tutulurken, sınır geçişlerinde bu göz ardı edildi. Bu dönemde sektördeki firmalar olarak bir araya gelip, bir konsorsiyum gibi çalışarak oluşabilecek riskleri anlatmaya çalıştık. Yaptığımız bu çalışmadan feyzalarak deyim yerindeyse dost sohbeti niteliğinde yapılan toplantılar sonucunda kendimizi ifade edecek bir dernek kurma fikrine ulaştık. Kurulum için bir proje ekibi oluşturduk. 27 Ekim 2024’te de derneğimizin resmi kurulumunu gerçekleştirdik. Geçen altı ayda derneğin tanıtımına yönelik çalışmalar yürüttük. 25 Nisan 2024’te yaptığımız Genel Kurul ile yeni yönetimimizi ve yol haritamızı belirledik.” 
 
‘STANDARTTI YÜKSELTECEĞİZ’
Sektörün sorunlarını tartışmak, çıkacak mevzuatlara katkıda bulunmak, eğitimler düzenlemek ve standartlar oluşturmak amacı ile yola çıktıklarını vurgulayan Tetik, “Başta kimya endüstrisi olmak üzere birçok STK ile işbirliği içinde olacağız. Amacımız sektör paydaşlarını ve üyelerini yurt içi ve yurt dışında pek çok platformda temsil etmek. Paydaş dernek, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu üst düzey bürokrasi ziyaretlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Bu ziyaretler ile iş birliği projeleri üreteceğiz. Uluslararası alanda derneğimize eşdeğer organizasyonlara üye olarak geliştireceğimiz iş birlikleriyle, likit ve dökme ürün taşımacılığı konusunda, ülkemizin ve üyelerimizin dünya standartları ile eş düzey bir seviyeye gelmesi ve gelişmesini amaçlıyoruz. Bu işbirliği sayesinde başta Avrupa olmak üzere uluslararası alanda yapılacak olan yeni düzenlemeler konusunda sektörümüzü ve firmalarımızı güncel tutmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda sektördeki boşluğu dolduran ve pazardaki tüm firmalarımıza fayda sağlayan bir dernek haline geleceğiz” dedi. 
 
‘HAYALİMİZDE ŞOFÖR OKULU VAR!’
LİKİTDER’in gündeminde çözüm bekleyen dört önemli sorun bulunuyor. Başkan Yusuf Tetik, bunları şöyle aktardı:  
“Uluslararası taşımalarda sınır kapılarında geçiş hakkımızın elimizden alınması, yurt içinde köprülerden geçiş en büyük sorun. 100 tane aracı aynı anda köprüden geçirmek büyük bir risk. Bu riske dikkat çekerek çözüm bulmayı hedefliyoruz. Diğer yandan yükleme terminallerinde uygulamalar farklılık gösterdiği için operasyonel verimsizlik çok fazla. Bu farklılıklar nedeniyle firmalarımız her arabanın üstüne başka bir ekipman takmak zorunda kalıyor. Bu verimsizlik maliyetleri arttırıyor ve ihracatçımızı da olumsuz etkiliyor. Bu noktada Avrupa’daki örneklerde olduğu gibi ortak bir standardın oluşturulmasına yönelik görüşmeler ve çalışmalar yürüteceğiz. Taşıdığı risk nedeniyle sektörümüz açısından sürücü istihdamı ve eğitimi bir başka önemli başlık. Başka alanlarda sürücü A noktasından B noktasına giden kişi olarak görülse de bizim alanınızda sürücülerin operatör vasfına sahip olması gerekiyor. Avrupa’da bu alana dönük meslek yüksek okulları var. Türkiye’de kamunun verdiği bir yetki belgesi bulunuyor. Bugün konuya dönük bazı girişimler olsa da bu tür okulların yaygınlaştırılması gerekiyor. Hayallerimizden bir tanesi de bir şoför okulunun kurulması.” Likit dökme yük taşımacılığında Türkiye’nin önemli bir avantaja sahip olduğuna dikkat çeken Yusuf Tetik, “Türkiye likit dökme ürün terminali olarak coğrafyasında en büyük kapasiteye sahip ülke konumunda. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gibi etrafımızdaki ülkelerde böyle bir terminal kalmadı. Bunu ülkemiz adına avantaja dönüştürebiliriz” dedi. 
 
‘ANADOLU’YA UZANACAĞIZ’
LİKİTDER Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Tırman ise, likit ve dökme ürün taşımacılığı sektörünün çok geniş bir pazara sahip olduğunu vurguladı. “Sadece Marmara bölgesinde hizmet veren firmaların katıldığı bir dernek olmak gibi bir düşüncemiz yok” diyen Tırman, şunları aktardı: “Anadolu ihracatçısına hizmet veren çok sayıda firma var. Sektörde var olan derneklerimiz özellikle uluslararası alanda faaliyet yürüten firmalara yoğunlaşmış durumda. LİKİTDER bu anlamda farklılaşıyor. Uluslararası ölçekteki firmalarımızın yanı sıra yerel firmalarımızı da kapsaması önemli bir fonksiyon. Zaman içerisinde Anadolu’da sanayicimize destek veren firmaların da üyemiz olmasını istiyoruz.”
 
‘KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN DOĞAL TEMSİLCİSİYİZ’ 
Türkiye’de kombine taşımacılığın geliştirilmesine de katkıda bulunacaklarını vurgulayan Ekin Tırman, “Avrupa’da likit ve dökme ürün taşımacılığı yapan firmalar intermodal ve kombine taşımacılık ağının en büyük oyuncuları. Çünkü verimliliğin çok fazla maksimize edilmek zorunda olduğu, büyük sanayi tesisleriyle çalışıyorlar. Dernek üyelerimizin bir kısmı yabancı ortaklı ya da yabancı firmaların Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Bir kısmı zaten yıllardır Avrupalı firmalarla işbirliği ve partnerlik içinde. Bu anlamda LİKİTDER’in doğal fonksiyon ve hedef alanlarından birisi de hem Türkiye-Avrupa hattında hem yurt içinde kombine taşımacılığın geliştirilmesi olacaktır. Kombine taşımacılık olmazsa olmazlarımızdan birisi. Bu alanı sahiplenen birçok firma ve STK var ama biz bunun doğal temsilcisiyiz. Bu noktada çevre odaklı regülasyonlara sektörümüzü hazır hale getirmek için de çabalarımız olacak” dedi. 
 
‘ÜYE İLİŞKİLERİNDE YOL HARİTAMIZ HAZIR’
LİKİTDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ünal, üye ilişkilerine yönelik bir yol haritası oluşturduklarını ve bu alanı profesyonel yöneteceklerini söyledi. Yükleme terminallerinde yaşanan standardizasyon, sorunun maliyetin yanı sıra yüksek bir risk ve mesuliyet de yarattığını vurgulayan Ünal, “Farklı uygulamalar nedeniyle ekipman değişimini şoförden istemek zorunda kalıyoruz. Bu da çok büyük bir risk oluşturuyor. Sektörümüzün yaşadığı sorunlar ülkemize ve ihracatçımıza kayıp yaşatıyor” dedi. 
LİKİTDER Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Ekşi de, sektörün sorunlarını bildiklerini, var olan tecrübeleriyle bunların çözümüne katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. 
 
‘MASADAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE PAYDAŞ OLMAK İSTİYORUZ’ 
Dernek olarak masadaki sorunların çözümüne paydaş olmak istediklerini vurgulayan LİKİTDER Genel Müdürü Ayhan Özekin, “Türkiye’de kamu-özel sektör işbirliğini ne yazık ki çok göremiyoruz. Dernek olarak biz bunu başarmak amacındayız. Orta ve uzun vadede sektör adına yapılacak düzenlemelerde veya geleceğe dönük planlamalarda masada oturan ve görüşleri alınan bir kurum olmak istiyoruz. Bunu başarmak kolay değil ama zamanımız, tecrübemiz, sabrımız var. Sektörümüze, paydaşlarımıza ve üyelerimize fayda sağlayacak, katma değerli hizmetler üreten bir iktisadı işletme kurmayı planlıyoruz. Bu hizmetler derneğimize uzun solukluluk sağlayacaktır” dedi. SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat