e
Banner


Perakendede envanter ve envanterin doğruluğu
Seyhan Gülhan / Lufian Lojistik Grup Müdürü
seyhan_gulhan_lufianPerakende sektöründe envanter ne anlama geliyor ve doğruluğunun operasyona etkisi hangi ölçüdedir?
Türk Dil Kurumuna göre envanter; bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme faaliyetidir. 
Hazır giyim perakende sektöründe envanterin anlamını ise 3 ana başlıkta toplayabiliriz.
1-Yeni sezon için lojistik merkezi ve satış noktalarında bulundurulan ürünler
2- Sezon sonunda iade olmuş depolanan veya tekrar satışa sunulan eski sezon ürünler
3- 2.Kalite ürünler. Üretim aşamasında veya satış noktasında kusurlu duruma düşen ürünler
Envanter doğruluğu, ERP sistemlerinde veya şirket kayıtlarında görünen ile fiziki durumun tutarlı olmasıdır.
Perakende lojistik operasyonlarında envanterin önemi yüksektir. Şirketin tüm toptan ve perakende satışlarının gerçekleşmesi envanter sayesinde olmaktadır.
Envanter doğruluğunun önemi ise ürün ömrünün sezon ile sınırlı olması ve bir çok noktaya aynı anda teslimatının sağlanmasındandır. Lojistik operasyonlarının en önemli KPI’larından biri siparişe karşılama oranıdır. 
ERP sistemlerin gelişmesi ve dijitalleşmenin Lojistik depolarda daha fazla yer alması ile sipariş karşılama oranları %99,7 üzerine çıkmıştır. Sezon dolayısıyla kısa süre içerisinde yüksek sayıda ürün giriş ve çıkışının yapıldığı lojistik depolarda envanter doğruluğunu sağlamanın bir takım zorlukları mevcuttur.
Bu zorluklar iç ve dış etkenler olarak ikiye ayırabiliriz.
İç etkenler: Ürün adreslemesi esnasında yapılan hatalar, katma değerli hizmet esnasında hatalı barkodlama, mükerrer işlemler vb.
Dış etkenker: Hatalı ambalajlama, hatalı etiketleme, irsaliye ile fiziki durum uyumsuzluğu
Bu etkenlerin operasyonlara yansımasını sipariş karşılama oranlarından anlık olarak görülmektedir. Envanter bozucu durumlarının yansıması operasyon içerisinde kabul edilebilir oranın altına düştüğü anda lojistik merkezinde lokasyon, ürün grubu veya genel sayım gerçekleştirilerek kaydıyla fiziki durumun eşitlenmesi gerekmektedir. 
Envanter doğruluğu kabul edilebilir oranlarda olsa dahi yılda 2 defa sezon sonlarında ürün hareketinin en az olduğu aylarda (ocak ve haziran ) sayım gereklidir.
Yıl ortası ve sonunda yapılan sayımlarla kaydı ve fiziki durum arasında oluşan farkların analiz edilip bozucu faaliyetlerin operasyona etkisi minimize edecek süreç güncellemeleri sağlanmalıdır.
Ticaretin internete kaydığı ve buna bağlı olarak hizmetin son kullanıcılara ulaşması nedeniyle envanter ve onun doğruluğu konusundaki çalışmaların ileriki dönemlerde de gündemde olacaktır.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat