e
Banner

Prometeon çevreci kimliğini intermodalle destekliyor
Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan Prometeon, lojistik süreçlerinde çevre konusunda önemli adımlar atıyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, yılda yaklaşık 12 bin araçlık bir sevkiyat hacimleri olduğunu vurgulayan Prometeon Türkiye Lojistik ve Satınalma Direktörü Ali Saim Çubukçu, “Son beş yıl içinde sevkiyatlarda intermodalin ağırlığını iki katına çıkardık ve daha da artırmak istiyoruz” dedi. 
prometeonPrometeon, hakkında kısaca bilgi vererek Türkiye’deki faaliyetlerinden söz eder misiniz? 
 
Prometeon Tyre Group olarak tüm dünyada endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketiz. Premium Pirelli markalı ticari lastiklerin yanı sıra Formula ve Pharos markalarının lisanslı üreticisiyiz. Prometeon Tyre Group olarak Anteo, Eracle ve Tegrys markalarımız ile yine ticari ve endüstriyel lastikler üretiyoruz. Dört fabrikamız, üç Ar-Ge ve bir Geliştirme Merkezimiz ile 5 kıtada, 40’tan fazla ülkeden yaklaşık 8 bin çalışana istihdam yaratıyoruz. 
1960 yılında Türkiye'de kurulan ilk lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye olarak ise, yaklaşık 75 ülkenin dahil olduğu Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölgesi'nin yönetim merkezi konumunda yer alıyoruz. Bölge, yaklaşık 20 milyon adetlik ticari lastik satışı ile önemli bir büyüme potansiyeline sahip bulunuyor. 
Prometeon Tyre Group’un 2017-2020 yılları arasında Türkiye’ye 120 milyon dolarlık yatırımı sayesinde bugün geldiğimiz noktada yıllık üretim kapasitemiz 1,5 milyon lastiğe ulaştı. Kocaeli’ndeki üretim tesisimizdeki 2007’de kurulan Ar-Ge Merkezimiz 2015 yılında Bakanlık’tan lisans alarak “sektörünün ilk lisanslı Ar-Ge Merkezi” unvanına sahip oldu. Prometeon mühendisliğinde ve teknolojisinde kritik bir role sahip olan Ar-Ge Merkezimizi 2021 yılında 15 milyon dolar yatırım ile yeniledik.  Yenilenen Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz teknolojilerle ve ürünlerle en yüksek ticari lastik üretim kapasitesine sahibiz. Bunun yanı sıra Türkiye'de yüksek teknoloji gerektiren bazı özel ebatlarda lastik üreten tek firmayız. 
Hedefimiz 2021-2024 döneminde ilave yatırım ile 2024 sonunda kapasitemizi 1 milyon 850 bin ticari lastiğe çıkarmak ve buna paralel olarak halihazırda 2000 kişinin üzerindeki istihdamımızı da artırmak. Sürdürülebilirlik bakış açısıyla geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz sayesinde sektördeki liderliğimizi yükseltmeye ve ihracattaki gücümüzü artırmaya devam edeceğiz.
 
TEDARİKÇİ PORTFÖYÜNÜ ÇEŞİTLENDİRDİ 
 
Pandemi, tedarik zinciri süreçlerinize nasıl yansıdı?
 
Pandemi ile beraber tedarik zincirinde ciddi kırılmalar yaşandı ve bu değişimlerin yarattığı ilave maliyet ve riskler gündemimizin en ön sıralarında yer aldı. Sistemin güvenliği, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği adına birçok yeni önlem aldık.
Global tedarik zinciri pandemiye kadar çok büyük problemler yaşanmadan gelmeyi başardı. Pandemiye kadar yaşanan krizler genel olarak kısa süreli ve bölgeseldi ve global sistemi çok fazla etkilemedi. Pandemiyle beraber durum tamamen değişti. Tedarik zincirindeki tüm oyuncular global krizin ağır etkilerini hissetmeye başladı.
Biz yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1000 tedarikçi ile çalışıyoruz. Tedarik zincirindeki risk altyapısını yeniden değerlendirmek adına Milano Merkez ve Türkiye organizasyonu olarak birlikte yoğun çalıştık.
Bu süreçte tedarikçi portföyünü gözden geçirdik, çeşitlendirmeler yaptık. Tedarikçilerin coğrafi dağılımlarını optimize ettik, tedarikçi seçim ve değerlendirme kriterlerinde değişiklikler yaptık, dijital altyapı yatırımları üzerine yoğunlaştık, uzun süreli stratejik ortaklıklarımızın sayısını artırma kararı aldık.  
 
Dijitalleşme alanında tedarik zinciri süreçlerinize yönelik ne tür adımlar attınız? Gündeminizde neler var?
 
Dijitalleşmenin önemi pandemi döneminde daha da belirginleşti ve dijitalleşme hızı arttı. Biz de Prometeon olarak globalde yeni bir yazılım sisteminin kurulumuna başladık. Talep planlamadan müşteriye ulaşan sürecin tamamını bu yeni yazılım çerçevesinde yeniden tasarlıyoruz. Lojistik süreçlerdeki belirsizliğin ve aksamaların, tedarik zinciri yönetimine doğru ve hızlı akması, yeni yazılım projesinin önemli bacaklarından bir tanesi.
Diğer yandan uzun vadeli ve paylaşımcı iş ortaklıkları ile yola devam etmek istiyoruz. Stratejik ortaklık kapsamındaki lojistik tedarikçilerimizin sayısını artırıyoruz ve 2022’de de bu konudaki çalışmamız hız kesmeyecek.
 
YILDA 12 BİN ARACI DOLDURUYOR 
 
Yılda ne kadar sevkiyat yapıyorsunuz? Bu sevkiyatlarda hangi taşıma modlarını kullanıyorsunuz? 
 
Yılda yaklaşık yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 12 bin araçlık bir sevkiyat hacmimiz var. Sevkiyatlarımızın yüzde 55’ini deniz yolu, yüzde 35’ini kara yolu ve yüzde 10’unu intermodal ile yapıyoruz. Pandemi sonrasında deniz yolundaki ekipman sıkıntıları, belirsizlikler ve transit sürelerin uzaması nedeniyle kara yolunun payı bir miktar artmış durumda.
 
Yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik alanında gündeminizde neler var? 
 
Şirket vizyonumuzun bir parçası olarak, çevreye duyarlılık ve karbon salımını azaltmak konusunda önemli proje ve çalışmalar yapmaktayız. Şirketimizin olduğu kadar tüm paydaşlarımızdan da bu konuda aynı çaba ve katkıyı beklemekteyiz. Bu çerçevede toplam hacmimiz içindeki demir yolu ve intermodal taşımacılık ağırlığını artırıyoruz. Son beş yıl içinde intermodal ağırlığını iki katına çıkardık ve daha da artırmak istiyoruz.
 
UZUN SOLUKLU İŞBİRLİKLERİNİ TERCİH EDİYOR 
 
Lojistik süreçlerinizde hangi alanlarda dış kaynak kullanıyorsunuz? Hizmet alımlarınızı nasıl ve hangi kriterlere göre gerçekleştiriyorsunuz? 
 
Hammadde ve servis hizmetleri ihtiyacının büyük kısmını, yarı mamul imalatının bir kısmını ve lojistik süreçlerin önemli kısmını dış kaynak ile yönetiyoruz. Hizmet alımlarımızı ihale yöntemi ile gerçekleştiriyoruz. İhalelere ön kriterlerimize uyan tedarikçileri davet ediyoruz. Uzun süreli ilişkiler veya stratejik ortaklıklar kurabileceğimiz tedarikçiler ile çalışmak önceliğimiz. Teknolojik yatırımlar yapan, çevre ve insana duyarlılığını ilke olarak benimsemiş, çevik, iletişim kanalları açık, gelişime açık şirketlerle çalışmayı tercih ediyoruz.
 
Rekabet gücünüzde lojistik nasıl bir öneme sahip? Lojistik şirketlerinden beklentileriniz neler?
 
Önemli ölçüde dış kaynak kullandığımız için tedarik zincirinin performansında, lojistik tedarikçilerimizin performansı önemli bir yere sahip. Pandemi sürecinde de bunu tecrübe ettik. Bu dönemde çeviklik, hızlı bilgi paylaşımı, teknolojik ve donanım altyapı yatırımlarını hızlandıran firmalar öne çıkıyor. Ayrıca ürün çeşitliliğinin artırılması, entegre çözümler geliştirilmesi ve sunulması yine beklentilerimiz arasında yer alıyor.  
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat