Banner

Siemens lojistik süreçlerini anahtar teslim çözümlerle yürütüyor
Siemens’in gerçekleştirdiği satın alma hacminin yaklaşık %5’i lojistik hizmetlerinden oluşuyor. 
tugrul_gunal_siemensTedarik zinciri süreçleri içinde lojistik iş ortaklarının konum itibariyle kilit rol oynadığını belirten Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, “Siemens Türkiye ağırlıklı olarak proje bazlı çalışan bir firma olduğu için tüm projelerin lojistik kısımlarında anahtar teslim çözüm bekliyoruz. Mümkün olduğu kadar tedarik zinciri kırılmadan A’dan Z’ye tüm lojistik faaliyetlerin tek bir firmadan sağlanmasına özen gösteriyoruz” diyor.    
 
Siemens, tedarik stratejisini dört ana başlıkta topluyor. Bu dört ana başlıktan ve tedarik zinciri yönetim stratejinizden söz eder misiniz?
Her kurum ve içindeki birimler, kurum stratejisiyle uyumlu olmak kaydıyla kendi stratejilerini mutlaka yaratmalı, belli periyodlarda gözden geçirmeli ve yeni halini uygulamaya almalıdır. Bu kapsamda Siemens A.Ş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü olarak tüm yönetici ve seçilmiş uzman arkadaşlarımızla birlikte Stratejimizi dört ana başlıkta topladık: 
Finans
Dahili süreçler
İç müşteri ve paydaşlar
Çalışanlar
Yukarıda belirtilen tüm strateji ana maddelerinin detayları oluşturuluyor ve bu detaylar da belli performans kriterleriyle takip ediliyor. Örneğin, çalışanlarla ilgili bir strateji haritamız bulunuyor. Her yıl tüm çalışanlarımızın performans değerlendirmeleri, yedekleme ve kariyer planları insan kaynakları bölümümüzle birlikte yapılarak, düzenli olarak gerekli aksiyonlar alınıyor. Kendi alanının en başarılı profesyonellerini Siemens bünyesine katarak şirketimize katma değer sağlamak ve bunu sürekli kılmak ana görevlerimizden biri. Ayrıca her yıl tüm stratejilerimiz yine yukarıda belirtilen grup ile gözden geçiriliyor.
Siemens’in gerçekleştirdiği satın alma hacminin yaklaşık yüzde 5’i lojistik hizmetlerinden oluşuyor. Siemens’in tedarik zinciri içinde lojistik iş ortakları konum itibariyle kilit rol oynuyor.  
 
SEÇİMDE ANA KRİTER FAT SEVİYESİ 
Tedarik zinciri süreçlerinizde özellikle hizmet aldığınız partnerlerinizi seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunuyorsunuz? 
Tedarikçi seçim süreci Siemens Satın Alma Bölümü’nün temel yapı taşlarından birisini oluşturuyor. “Doğru İş Doğru Tedarikçi İle Yapılır” düşüncesinden yola çıkarak, ilk etapta lojistik tedarikçilerimizin kendi pazarlarında lider konumda ve kurumsal yapıya sahip olmaları bekleniyor. Sonrasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek, olumlu bulunan tedarikçiler için bağımsız denetim kuruluşlarından raporlar talep ediliyor, firmanın yapısı ve mali durumu hakkında bilgiler toplanıyor. Daha sonra internet üzerinden firma ile ilgili bilgi ediniliyor ve referans kontrolü yapılıyor. 
Tüm bu süreçlerin olumlu bulunması durumunda Siemens Türkiye’nin etik kuralları, genel satın alma şartları firma ile paylaşılıyor ve belirlenen kurallar doğrultusunda yazılı taahhüt verilmesi bekleniyor. Tüm bu aşamaların olumlu sonuçlanmasından sonra tedarikçi firma sisteme tanıtılıyor.  Firma, tarafımıza rekabetçi teklif verebilmesi kaydıyla deneme yüklemeleri gerçekleştiriyor. Lojistik özelinde firmanın seçimini yaparken, uluslararası arenada partnerleri, lojistik ağı, çalışan profili ve operasyonel kabiliyetlerini öncelikli olarak göz önünde bulunduruyoruz. 
Firmaların operasyonel kabiliyetleri değerlendirilirken ana kriter, firmanın FAT (Feedback-Attitude-Timing) seviyesi oluyor. Bir başka deyişle operasyonel süreç boyunca bize zamanında ve doğru olarak ne kadar bilgi verdiği ana kriterimizdir. Tedarikçi ile iş ilişkisi kurulduktan sonra aylık olarak toplantılar yapılarak iş ilişkileri gözden geçiriliyor. Lojistik firmaları, her yıl firmamızın içinde tüm tarafların katılımıyla Tedarikçi Değerlendirme Süreci’ne tabi tutulmakta ve değerlendirme sonuçlarına göre düzeltilmesi gereken yanları hakkında aksiyon planı düzenlenmekte ve yakından takip edilmektedir. 
Siemens Türkiye ağırlıklı olarak proje bazlı çalışan bir firma olduğu için tüm projelerin lojistik kısımlarında anahtar teslim çözüm bekliyoruz. Özellikle 3. dünya ülkelerinde, yapılan transit yüklemelerde firmanın Avrupa’nın her köşesinden yükleme yaparak varışının gerçekleşeceği son ülkede standart araçların ve gabari dışı yüklemelerin boşaltılmasını sağlayacak ekipmanları da tedarik etmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar tedarik zinciri kırılmadan A’dan Z’ye tüm lojistik faaliyetlerin tek bir firmadan sağlanmasına özen gösteriyoruz.  
 
Tedarikçileriniz büyüme hedeflerinizi nasıl destekliyor? Türk lojistik sektörünün hizmet kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Siemens hizmet aldığı tüm iş ortaklarıyla birlikte sürdürülebilir olarak ortak büyümeyi hedefliyor. Ancak alınan ürün veya hizmetin firmamıza taahhüt edilen kalitede olması esastır. İş ortaklarımızın her koşulda özellikle değerlendirmeleri gereken husus ise; bu hizmetlerin firmamızın müşterilerine vereceği ürün veya hizmetle doğrudan ilişkili olduğudur. 
Firmamızın enerji lojistiğinde çalıştığı alanlar ana hatlarıyla; rüzgar, gaz türbinleri ve trafolardır. Maalesef enerji lojistiği konusunda hem Türkiye’nin altyapısının hem de lojistik firmalarının henüz arzulanan seviyede olmadığını görüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde tüm limanların deniz ticaretine açık olabilmesi, özellikle lojistik maliyetlerini azaltacak ve operasyonel anlamda daha verimli çözümler oluşturulabilecek. 
Proje lojistiğinde özellikle rüzgar türbini taşımalarında know-how seviyesinin belirli tedarikçilerde toplanması ve sadece 4-5 firmanın uygun ekipman sağlayabilmesi artan pazar hacmi nedeniyle talebi karşılamıyor ve rekabet yaratma konusunda yetersiz kalıyor. Enerji sektöründeki yatırımların paralelinde lojistik firmalarının da kendilerini bu alanlarda geliştirmeleri bekleniyor.
 
MULTİMODAL ÇÖZÜMLERE YÖNELİNMELİ  
Tedarik zinciri süreçlerinde yaşadığınız en temel sorunlar ve çözüm önerilerinizi paylaşır mısınız? 
Proje lojistiğinde faaliyet gösteren firmaların kendilerini gelişen pazar şartları doğrultusunda özellikle kurumsallaşma alanında geliştirmeleri ve müşterilerine alternatif çözümler sunmaları gerekiyor. Ayrıca küresel piyasada her geçen gün rekabetin zorlaştığı ve maliyetlerin daha da önemli olduğu bu günlerde lojistik firmalarının Avrupa ihracat ve ithalatlarında daha fazla demiryoluna ve/veya multimodal çözümlere yönelmeleri önem taşıyor. Son yıllarda multimodal taşımacılıkta atılmış olan adımların bizi memnun ettiği bir gerçek. Ancak geliştirmenin de hızla devam etmesi gerekliliği göz ardı edilmemeli diye düşünüyoruz. 
 
TEDAR, TEDARİK ZİNCİRİNDE PROFESYONELLERİN GELİŞMESİNE KATKI SUNACAK  
Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, aynı zamanda 2013 yılının Aralık ayında kurulan
Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği’nin (TEDAR) Yönetim Kurulu Başkanı. TEDAR’ın tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak, iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu belirten Tuğrul Günal, derneğe ilişkin şu bilgileri veriyor: “Derneğimiz, ülkemizde alanında tüm paydaşlarına dünya standartlarında katma değer yaratan bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonuyla hareket etmektedir. TEDAR, sürdürülebilirlik ve çeşitlilik prensibi çerçevesinde ve iş dünyasının beklentilerine uygun olarak ilgili paydaşlarla birlikte etik değerlere bağlı kalarak tedarik zinciri prensiplerini oluşturmak, mesleğin ve tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine katkıda bulunarak ülkemizin rekabetçiliğine katma değer yaratmayı hedefliyor. TEDAR kurucu firmaları arasında Siemens A.Ş., Koç Zer, Finansbank A.Ş., Borusan Holding A.Ş., PMMS, Bosch Türkiye, Bosch ve Siemens Ev Aletleri bulunmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi bölümleri, şirketlerin mevcudiyetlerinin devam edebilmesinde ve/veya pazarlarında çok daha iyi yerlere gelebilmesinde katma değer yaratabilecek önemli bölümlerin başında geliyor. Bu anlamda en öncelikli hedefimiz, özellikle kurumsal firmaları bünyemize katarak tedarik zinciri yönetimi fonksiyonunun değerinin yükseltilmesinde ortak çalışmalar gerçekleştirmek.”   
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat