e
Banner

Akenerji riskleri anahtar teslim çözümlerle bertaraf ediyor
2015 yıl sonu itibariyle toplam 1.292 MW kurulu gücüyle Türkiye enerji sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akenerji, lojistikte işi hiçbir zaman şansa bırakmıyor. Enerji yatırımlarında anahtar teslim modeliyle çalışmayı tercih ettiklerini belirten Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, “Bu sayede risk unsurlarını en alt seviyeye indirmiş oluyoruz” diyor.
ak_enerji_projeAkenerji hakkında bilgi vererek, mevcut enerji yatırımlarınızdan ve geleceğe dönük hedeflerinizden söz eder misiniz?
Akenerji, 25 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketlerinden biri olarak 1989 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ arasındaki güç birliği, 2008 yılının Ekim ayında imzalanan bir anlaşmayla Akenerji’de eşit katılımlı bir stratejik ortaklık halini almıştır. Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına 2005 yılından itibaren ağırlık vermiştir.
Şirketimiz, 2015 yılsonu itibariyle, 8 hidroelektrik santral, 1 rüzgar santrali ve Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ile toplamda 1.292 MW kurulu güce sahiptir.
Kurulu güç kapasitesinin 388 MW’lik bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden Akenerji, bu alanda yeni yatırım ve proje fırsatlarını değerlendirmeye 2016 yılında da devam etmeyi öngörmektedir. Şirketimiz özellikle küçük ölçekli güneş enerjisi projeleri konusunda gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ana hedefimiz, müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını, sahip olduğumuz yüksek teknoloji ile en verimli şekilde karşılamak, Türkiye’nin artan enerji talebinin karşılanmasını desteklemektir.
Temel stratejimiz mevcut santrallerimizin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesi ve yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerimizde kapasite artırım imkanlarının değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Bu kapsamda, 2009 yılında devreye aldığımız Ayyıldız Rüzgar Santrali için kapasite artırım süreci devam etmektedir. 
 
TECRÜBELİ ŞİRKETLERLE ÇALIŞIYORUZ
Lojistik süreçlerinizi nasıl yönetiyor, anahtar teslim çözüm sunan lojistik şirketlerine ne ölçüde başvuruyorsunuz? 
Proje kapsamındaki kontratın içeriğine göre, lojistik süreç tercihlerimiz değişiklik gösterse de, Akenerji olarak enerji yatırımlarında anahtar teslim modeliyle çalışmayı tercih ediyoruz. Bu sayede risk unsurlarını en alt seviyeye indirmiş oluyoruz. Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali yatırımını bu modele örnek gösterebiliriz. Özellikle yatırım teşvik belgesinin alınması ve gümrük süreçlerinde etkin rol oynuyoruz. Proje kapsamındaki yatırımlara yönelik yurtiçi ve yurtdışı sevkiyatlarda, yapılan kontratın içeriğine göre lojistik süreçlerimiz enerji sektöründe tecrübeli çeşitli firmalar tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, sözleşmelerde nakliye süreçlerini yine risk unsurunu en aza indirmek amacıyla, “saha teslim” yani santralimizin bahçesine kadar teslim olarak yapmaktayız.
 
Lojistik partnerlerinizi seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
Akenerji olarak, taşıma operasyonlarımızı hava, deniz ve kara taşımacılığı aracılığıyla yapıyoruz. Tüm taşıma operasyonlarını sektördeki lojistik firmalarından teklifler alarak, fiyat, zamanlama ve hizmet kalitesini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. Lojistik partnerimizi seçerken öncelikle doğru planlama ile ekipmanlarımızın hasarsız ve zamanında proje sahasına teslimini yapabilen bir firma olmasını gözetiyoruz. Ayrıca, doğru ekipman ve yetişmiş insan gücüne sahip, güvenilir fiyat ve servis kalitesinde lojistik firmaları ile çalışmayı tercih ediyoruz.
 
ahmet_umitEnerji yatırımlarınızda lojistik maliyetleri düşürmede nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu anlamda lojistik şirketlerinden beklentileriniz neler?
Enerji yatırımlarımızda, satın aldığımız makine ve ekipmanın sahamıza kadar teslim edilmesi şartını sözleşme kapsamına dahil ederek, nakliye süreçlerindeki tüm riskleri satıcı firmanın sorumluluğuna devretmekteyiz. Bu nedenle tutar noktasındaki miktarlar projeye bağlı olarak değişmektedir. Yatırımlarımızda, lojistiği sürecin başından itibaren projeye dahil ederek maliyetleri optimize etmeye çalışıyoruz. Proje süresinde sabit fiyat ile lojistik süreçlerini yürüterek, ilave veya öngörülmeyen maliyetleri de bertaraf etmiş oluyoruz.
Proje taşımacılığı konusunda Türkiye’de sektörün iyi bir noktada olduğunu düşünüyoruz. Ancak yine de, lojistik firmalarından proje taşımacılığı konusunda kendilerini daha da geliştirmelerinin enerji sektöründe yatırımların verimliliği açısından kilit önem taşıdığını düşünmekteyiz.
 
ENERJİ LOJİSTİĞİ TEŞVİK EDİLMELİ
Türk lojistik sektörünün enerji lojistiği konusundaki hizmet kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son yıllarda enerji sektörünün hızlı gelişimiyle paralel olarak enerji lojistiği de önem kazandı ve her geçen yıl daha da kritik bir hizmet haline geliyor. Dolayısıyla sektördeki firmalar arasında da yoğun bir rekabet ortamı oluştu. Bu rekabet ortamının doğal bir sonucu olarak lojistik sektöründe kalitenin de artmaya başladığını gözlemliyoruz. Akenerji olarak ekipmanlarımızın hasarsız ve zamanında proje sahasına teslimini doğru planlama ile yapabilen, doğru ekipman ve yetişmiş insan gücüne sahip fiyat ve servis kalitesinde lojistik firmaları ile çalışmayı tercih ediyoruz. Proje taşımacılığında firmaların araç yetersizliği ve ekipman eksikliği, karayollarının altyapı sorunları ve liman yetersizliğine dayalı olarak; aldığımız hizmetlerde aksamalar oluşmaktadır. Söz konusu aksaklıkların giderilebilmesi için enerji sektöründe olduğu gibi, enerji lojistiği alanında da devlet tarafından teşvik ve destek verilebilir.   SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat