e
Banner


UND ve TÜSİAD, lojistik ve ihracatı hızlandırmak için buluştu
UND Başkanı Şerafettin Aras liderliğindeki UND heyeti, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve ilgili Çalışma Grubu Başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Ziyaretin ana gündem maddesi, Türkiye’nin ihracatında lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve ticaretin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesiydi.
undLojistik Süreçler Stratejik Öneme Sahip
Toplantıda, Türkiye'nin ihracat hacminin büyük bir kısmını gerçekleştirdiği komşu ülkelere ve bölgelere ürünlerin en hızlı şekilde ulaştırılmasının stratejik önemi üzerinde duruldu. UND Başkanı Şerafettin Aras, lojistik etkinliğin doğrudan genel ihracat performansını etkilediğini ve bu durumun Türkiye’nin rekabet gücünü artırdığını vurguladı. Türkiye’nin jeopolitik konumunun sağladığı avantajların en iyi şekilde kullanılması gerektiğini belirten Aras, bu avantajların etkin kullanımı için lojistik süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Küresel Ticarette Türkiye’nin Rolü
Toplantıda, küresel ve uluslararası ticarette değişen rotaların Türkiye'yi stratejik bir transit ülke konumuna getirdiği ifade edildi. 2024 yılı için belirlenen 267 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleştirilmesinde, ihracatın hedef pazarlara rekabetçi lojistik hizmetlerle ulaştırılmasının gerekliliği vurgulandı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, bu hedeflere ulaşmada lojistik sektörünün rolünün kritik olduğunu belirterek, TÜSİAD olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
 
Sınır Kapılarındaki Sorunların Çözümü
Karayolu taşımacılığında yaşanan "sınır beklemeleri" sorununun çözümünün, ticaretin hızlanması için büyük önem taşıdığı ifade edildi.  Sınır kapılarında yürütülen süreç iyileştirme çalışmalarının önemine dikkat çekildi. 
 
Taşımacılıkta Verimliliğin Önemi
Toplantıda, lojistikte farklı taşıma modlarının birlikte kullanıldığı İntermodal ve Kombine Taşımacılık uygulamalarının hızla geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemine değinildi. Bu taşıma modlarının daha avantajlı ve sürdürülebilir olduğu, bu nedenle hızlı bir şekilde benimsenmesi gerektiği vurgulandı. 
 
Yeni Sorumluluklar ve Kilit Projeler
Giderek artan küresel rekabet ortamında, ihracatın sürdürülebilir gelişimi ve Türkiye’nin uluslararası tedarik ve değer zincirlerinde daha fazla pay alması için üstlenilmesi gereken yeni sorumluluklar tartışıldı. Bu bağlamda, Türkiye'nin kilit rol oynadığı Uluslararası Hazar Geçişli Orta Koridor, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu gibi projelerin etkinleştirilmesi için kamu, özel sektör ve STK'lar arasında güçlü bir işbirliği yapılmasının önemi vurgulandı. UND Başkanı Aras, bu projelerin Türkiye'nin ihracatını artırmada kritik rol oynayacağını belirtti.
 
Jeopolitik Avantajlar ve Atılması Gereken Adımlar
Toplantıda, Türkiye’nin jeopolitik avantajlarından tam anlamıyla yararlanmak ve mevcut koridorlardaki hakimiyetini sürdürmek için atılması gereken adımlar tartışıldı. UND ve TÜSİAD heyetleri, bu adımların hızlandırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı. 
 
Orta Koridor Etkinliği: Türkiye'nin Lojistik Konuları AB’de Gündemde
Toplantıda son olarak, UND Başkanı Şerafettin Aras 15 Mayıs 2024 tarihinde Brüksel'de Türkiye AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaret, uluslararası işbirlikleri, ulaştırma ve genişleme genel müdürlükleri, AB dış ilişkiler servisi ve birçok ülkeden üst düzey yetkilinin katılımıyla gerçekleşen Orta Koridor konulu etkinliğe ev sahipliği için TÜSİAD’a teşekkür etti.
Aras, “Türkiye'nin lojistik sektöründeki sorunlarının çözümü için işbirliği ve diyalogun önemine vurgu yapılan bu etkinlik, gelecek adımların belirlenmesi için bir platform sağladı. Türkiye'nin lojistik sektöründe daha verimli bir geleceğe doğru attığı bu adımlar büyük önem arz etmektedir.” dedi
 
STK'lar Arası İşbirliğinin Güçlendirilmesinin Önemi
UND Başkanı Şerafettin Aras, TÜSİAD ve UND arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Başkan Turan’a sektöre gösterdiği ilgi ve misafirperverliği için teşekkür etti. Aras, bu işbirliğinin, Türkiye’nin ihracatını ve lojistiğini daha da ileriye taşıyacağını belirtti. Taşımacı ve sanayici arasındaki bu yakın işbirliğinin, Türkiye’nin ticaret hacminin artırılması ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmesi için önemli bir adım olduğu ifade edildi.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat