e
Banner


Colin’s dağıtımda performans düşüklüğüne izin vermiyor
Dünyanın farklı ülkelerinde 600’ü aşkın mağazasıyla hizmet veren Colin’s’in başarısında tedarik zinciri ve lojistik süreçler önemli bir rol oynuyor. “Tedarik zinciri Colin’s için fark yaratan ve içyapıda geliştirilmiş özel yazılımlarla desteklenen stratejik bir süreç” diyen Colin’s Lojistik ve BT Direktörü Ergin Erşin, hizmet aldıkları firmaları geliştirdikleri özel bir şartnameyle seçtiklerini, bu nedenle genel geçer hizmet veren ya da belirli standartları sürekli sağlayabilmekten uzak firmalarla çalışmadıklarının altını çizdi. 
ColinsColin’s hakkında bilgi vererek, büyüme hedeflerinizi aktırır mısınız? 
 
Colin’s, Eroğlu Grubu tarafından 1983’te kuruldu ve kurulduğumuz günden bu yana jean odaklı moda ürünlerimizle gençlerin hayattan daha fazla keyif almasını sağlama misyonuyla çalışıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası arenada yenilik, moda ve kaliteyi müşterilerimizle buluşturmak en önemli önceliğimiz. Koleksiyonlarımızı kalite anlayışımızdan ödün vermeden sürdürülebilir moda yaklaşımıyla ve çevre duyarlılığıyla tasarlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde 600’ü aşkın mağazamızla hizmet veriyor ve modadaki hızlı değişimleri yakından takip ederek, tüketicinin her dönem “BİZE UYAR” diyebileceği ürünleri sunuyoruz.
Colin’s olarak sektöre girdiğimizden beri değişen ihtiyaçlarla birlikte dönüşen tüketim alışkanlıklarını da yakından takip ediyor ve müşterilerimizin yeni tüketim alışkanlıklarına uyum sağlamak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yeni normal dediğimiz bu dönemde online satışlar bizim için oldukça önemli. Türkiye’de pandemi ile birlikte e-ticaretteki alışveriş oranları arttı. Biz de bu yıl e-ticarette yaklaşık yüzde 20-25’lik büyüme hedefliyoruz.
Diğer taraftan konvansiyonel tüketim alışkanlıklarına da önem veriyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni mağazalar açmayı sürdürüyoruz. 2021 yılında Türkiye başta olmak üzere Rusya, Fas, Ukrayna, Belarus ve Romanya’da mağazalar açmayı planlıyoruz. Türkiye dışında Rusya, Ukrayna, Romanya, Belarus, Fas, Irak ve Gürcistan’ı başlıca pazarlarımız olarak görüyor; daha fazla jean severe ulaşmak için mağazalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bunların dışında genç nüfusunun bizleri heyecanlandırdığı bazı pazarlarda da yeni mağazalarımız için görüşmelerimiz sürüyor.
 
TÜM SÜREÇLER TEK MERKEZDEN İZLENİYOR 
 
Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik süreçler Colin’s büyümesinde nasıl bir rol oynuyor? Bu alandaki yapılanmanız ve yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
 
Colin’s olarak geniş bir coğrafyada ürün tedariği ve dağıtımı yapmaktayız. Hızlı Moda sektöründe, sadece belirli bir takvim aralığında raf ömrü olan ürünlerin, bu geniş coğrafyada en uygun yer ve zamanda tedariğinin yapılarak plana uygun bir şekilde dağıtılması şirketin toplam başarısında kritik öneme sahip. Bu sebeple var olan ağı yönetirken, yeni büyüme planlarını da bu bakış açısı ile uyumlu halde geliştirmek için, esnek ve uçtan uca her anı kontrol edilebilen bir tedarik zincirini zorunlu kılmaktadır.  
Bu bilinçle Colin’s olarak son 10 yıldır tedarik zincirine stratejik olarak yaklaşıyor ve sürekli yatırımlarla geliştirmeye devam ediyoruz. 
Yatırımlarımızı özetlemek gerekirse ürünün dünyanın herhangi bir yerindeki üreticiden Türkiye’deki dağıtım merkezine gelişi ve buradan da yurtdışı mağazalara sevki sürecinde yer alan tüm iç dış paydaşlar tek bir yazılım üzerinde toplanmış durumda. Eş zamanlı olarak çalışan ve süreçteki tüm paydaşların veri beslediği, iş emirlerini doğrudan aldığı bu yazılım sayesinde elimizdeki tekliflerin hangisinin tüm sistemimiz için nihai maliyet olarak en uygun olduğunu belirledikten sonra tüm süreci en küçük detayına kadar izliyoruz.
Diğer yandan yıllar içinde büyük bir bölümünü otomasyonla dönüştürdüğümüz dağıtım merkezimizde hem A sınıfı antrepo, hem de milli depo ile hizmet vermekteyiz. Bu merkez tüm ülkelere ürünleri Türkiye’de hazırlayıp sevk etmemizi sağlayarak yönetim ve maliyet açısından yıllar içerisinde büyük kazanımlar elde etmemizi sağladı. 
 
Pandimi operasyonlarınızı nasıl etkiledi? Bu dönemde nasıl bir pozisyon aldınız? 
 
Yıllar içerisinde dijitalleşme ve otomasyona yaptığımız yatırımlar bizi özellikle dağıtım merkezinde 10 yıl öncesine kıyasla 4 kat büyüklükte bir iş hacmini o zamanki personel sayısının 3’te biri ile yapabilecek noktaya taşıdı. Bu verimliliğin ekonomik faydalarını yaşarken, Covid-19 sürecinde güvenlik ve emniyet tedbirleri anlamında da büyük faydalarını gördük. Personelimizin var olan dağıtım merkezi imkanlarına göre sayıca az olması, her türlü sosyal mesafeye uygun çalışma ve dinlenme planlamasını çok kolay yapabilmemize imkan sağladı. 
Yine gelecek öngörüsü ile tasarladığımız ve Covid-19 sürecinin hemen başında taşındığımız Genel Merkezimizde de dijital ofis temasını ön plana aldık. Tümüyle sesli ve görüntülü iletişim altyapısına sahip sayısız toplantı odası ve çalışma ünitelerimizle her türlü iletişim, toplantı, uzaktan çalışma ihtiyacı v.b. uygulamalarımızla adeta salgın sürecinin tüm zorluklarına karşı hazırlıklı bir şekilde süreci karşıladık. Kesintisiz olarak çalıştığımız 14 aylık Covid-19 sürecinde şirket personelimizin yarıdan fazlası fiilen ofiste çalışmayı tercih etmiş olmasına rağmen ofis içinde bir tek bulaşı bile yaşanmamış olması bu altyapının ne kadar güvenli olduğunun en önemli göstergesidir. 
 
Dağıtım süreçlerinizi nasıl yönetiyorsunuz?
 
Colin’s olarak her yıl düzenli olarak büyüyen bir yapımız var. Bu büyümenin tümü Türkiye merkezli dağıtım merkezi üzerinden gerçekleşmektedir. Antrepo ve depo iç içe ve yasal mevzuatla uyumlu olarak son derece verimli bir operasyona sahibiz. Bu yapıyı kurabilmek için özellikle antrepo rejiminde son yıllarda yapılan pek çok iyileştirmenin bürokrasi ile iyi diyaloglar çerçevesinde gerçekleşmesine ön ayak olduğumuzu belirtebiliriz.
 
Lojistik ihtiyaçlarınızı ne oranda outsource ediyorsunuz? İş ortaklarınızı nasıl seçiyorsunuz?
 
Tedarik zinciri Colin’s için fark yaratan ve içyapıda geliştirilmiş özel yazılımlarla desteklenen stratejik bir süreç. Bu sebeple bu sürecimizin önemli bir bölümünü kendimiz yönetiyoruz. Ancak gerek uluslararası, gerekse yurt içi dağıtımda iş ortakları ile çalışıyoruz. Özellikle uluslararası taşıma kısmında stratejik çalışma prensiplerimize uygun hizmet verebilecek firmalar için 10 yıl önce bir SOP ( standart operating procedures-hizmet şartnamesi) geliştirdik. Her sene güncellediğimiz bu şartname bizimle çalışabilecek firmalar için gerekli şartları ve kalite seviyesini içeriyor. Bu hizmeti verebilen firmalarla dönemsel performans kontrolleri ile devamlılığı sağlıyoruz. Dolayısı ile genel geçer firmalar, ya da belirli standartları sürekli sağlayabilmekten uzak firmalar bizimle çalışma imkanını bulamıyorlar. Hizmet seviyesinde standardizasyon ve stabilizasyon vazgeçemediğimiz iki temel unsur olarak bize çalışacağımız iş ortaklarımızı seçmede yol gösteriyor. 
 
LOJİSTİK SÜREÇLERİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR 
 
Lojistik ajandanızda neler var?
 
Son dönemde e-ticaretin önemli bir kanal olarak hissedilir bir atak içerisinde olduğunu görüyoruz. Öte yandan dünya artık müşteriyi merkeze koyan, tüm kanallardan kesintisiz bir deneyim sunmaya odaklanmış durumda. Omnichannel denilen bu yeni felsefeyi akademik ve pratik uygulamaları ile yoğun bir şekilde çalıştık. Colin’s olarak önümüzdeki dönemde teknolojinin bize verdiği tüm aparatları en etkili şekilde kullanacak şekilde merkezinde müşteri olan bir dönüşümün tam içerisindeyiz. Lojistik süreçleri de bu dönüşümün merkezinde, müşteriye en uygun hizmeti verecek şekilde dönüşüyor diyebiliriz. Dolayısı ile sayısız otomasyon ve teknoloji unsurunu süreçlerimize adapte ederken, daha verimli, daha esnek ve daha hizmet odaklı bir lojistik için çabalıyoruz.
 
 
‘ÖNCELİĞİMİZ HIZ, STABİL HİZMET VE İZLENEBİLİRLİK’
 
Lojistik süreçlerde en önemli kriterinin hız, stabil hizmet seviyesi ve izlenebilirlik olduğunu vurgulayan Colin’s Lojistik ve BT Direktörü Ergin Erşin, lojistik şirketlerinden en temel beklentilerini şöyle aktardı: “Tedarik zincirimizin tümünün kontrol etmek, ihtiyaç anında hızlı reaksiyon gösterebilmek için çok önemli. Bu sebeple hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde belirli standartlarda teknolojik yatırım altyapısına sahip firmalarla çalışmaya önem veriyoruz. Ürünlerimizin networkün ne zaman neresinde olduğuna tam bir hakimiyet bizim için çok önemli. Ayrıca firmaların operasyon kalitelerini gösteren dengeli, stabil hizmet seviyeleri de her defasında gönderimizin ne zaman hedefe varacağı ile ilgili yüksek bir güven seviyesi sağlıyor. Firmalardan bu konularda kendilerini sürekli geliştirmelerini bekliyoruz. Öte yandan global bir dağıtım merkezi yönetirken AB ülkelerindeki mevzuat benzeri esnek çalışma imkanlarına sahip olarak daha hızlı operasyonlar yapabilmek adına gümrük otoritelerinden mevzuat iyileştirme taleplerimiz de kısmen karşılansa da henüz istenilen seviyede değil. Hizmet verdiğimiz her ülkede ayrı depolar açıp, istihdamı oralara yaymamak için ülkemizde mevzuatlara uygun 7/24 işlem yapabilecek bir seviyeye gelebilmeyi umuyoruz.” 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat