e
Banner


BOLTAS demir yolunda yeni yatırımlar peşinde!
Almanya-Türkiye hattında blok tren seferleri düzenleyen, Avrupa içine intermodal bağlantılı demir yolu çözümleriyle ulaşan BOLTAS, yeni hatlar üzerinde çalışıyor. Yeni yatırım planları içinde sadece Türkiye bağlantılı değil, Avrupa içi ve Avrupa bağlantılı diğer bölgelerin de bulunduğunu belirten BOLTAS İntermodal Müdürü Merih Ünal, ayrıca özmal ekipman havuzlarını büyüteceklerini söyledi. 
boltasBOLTAS, demiryolu taşımacılığında hangi hatlarda, hangi bölgelere, hangi transit sürelerle hizmet sunuyor? 
 
Demir yolu taşıma hizmetlerimizi Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yapıyoruz. Özellikle Türkiye-Almanya hattında blok tren seferleri gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya üzerinden Almanya’ya ulaşıyoruz. Transit sürelerimiz 6-7 gün arasında değişiyor. Ekstrem bir durum olmadıkça termin açısından taahhütlerimize sadık kalıyoruz. Bu seferlerimizde Avrupa’nın önemli demir yolu şirketlerinden hizmet alıyoruz.
2024 yılında demir yolu taşımalarımızı Güney Almanya hattında şirketimize ait blok trenimizle, Tekirdağ terminali ile bağlantılı olarak Romanya’nın Curtici terminali üzerinden; Orta Almanya ve Benelüks hattında ise anlaşmalı operatör partnerlerimizle yönetmeyi planlıyoruz.
Türkiye, Almanya ve Benelüks hattında hem Ro-Ro bağlantılı hem de direkt kara treni seferleriyle hizmet verebiliyoruz. İtalya’nın Trieste Limanı ve Fransa’nın Sete Limanı’na Ro-Ro ile götürdüğümüz yükleri ise Avrupa ülkelerine demir yolu taşımalarımızla ulaştırabiliyoruz. 
Demir yolu taşımalarımızda, talebe göre deniz ve kara yolunu da entegre şekilde kullanıyoruz. 
Almanya’nın Münih veya Köln şehirlerinde indirdiğimiz yükleri, Avrupa’nın farklı ülkelerine tekrar farklı hatlar üzerinden demir yolu veya kara yolu ile ulaştırabiliyoruz. 
 
Demiryolu taşımacılığında özellikle hangi sektörlerden talep alıyorsunuz? Nasıl bir müşteri yelpazesine sahipsiniz? Pandemi ve Yeşil Mutabakat süreci sonrasında müşteri yelpazenizde bir değişiklik yaşandı mı?
 
Otomotiv, tekstil, kimya, sanayi gibi birçok sektöre ait yükleri demir yoluyla taşıyoruz. Köklü geçmişimiz ve üst düzey müşteri deneyimimiz sayesinde, birçok müşterimiz ile uzun süredir birlikte çalışıyoruz. 
Ağırlıkla intermodal taşımalar üzerine kurulu bir kurguya sahip olmamızdan ötürü özellikle pandemi sürecinde kara yolunda ve sınır kapılarında meydana gelen aksaklıkları, intermodal ile aştık. Bu durum mevcut müşterilerimizin bağlılığını artırırken yeni müşteri kazanma anlamında da bize önemli bir katkı sağladı.
Yeşil Mutabakat sürecini de yakından takip ediyor, uyum sürecinde ciddi adımlar atıyoruz. Tüm yatırımlarımızı gelecek odaklı yapmamızdan dolayı Yeşil Mutabakat’a uyum konusundaki hassasiyetimiz birçok müşterimiz tarafından iyi biliniyor. Bu durum müşteri portföyümüzü geliştirmek ve mevcut müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmemiz için önemli bir rehber oluyor.
 
boltasYÜZDE 20’YE YAKIN MALİYET AVANTAJI 
Demiryolu taşımacılığıyla karbon azaltımı, navlun avantajı gibi alanlarda diğer taşıma modlarına göre ne tür avantajlar sağlıyorsunuz? 
 
Türkiye-Almanya hattımızda kara yoluna göre karşılıklı tek seferde karbon salımını 80 ton azaltıyoruz. Yüzde 15-20 civarında maliyet avantajı sağlayabiliyoruz. Türkiye’de ve küresel çapta yaşanan navlun artışlarını, demir yolu ve intermodal taşımalarımızla bir miktar dizginleyebiliyoruz. Bu da müşterilerimize rekabet avantajı kazandırıyor. Bunun yanında yol şartlarından, sınır kapılarındaki bekleme sürelerinden ve hava koşullarından da etkilenmiyoruz. Sabit transit süre sunabilmek, ihracatçı ve ithalatçılarımıza da planlamalarını daha doğru yapabilme imkânı tanıyor. 
 
Demiryolu taşımacılığı ciro ve operasyonlarınız içinde nasıl bir pay alıyor? 
 
Yıllık taşıma sayımız 50 bini aşıyor. Toplam taşımalarımızın yüzde 85’ini demir yolu ve deniz yoluna entegre intermodal taşımalarımız oluşturuyor. 
 
EKİPMAN HAVUZUNU BÜYÜTECEK 
2024 yılında demiryolu taşımacılığına yönelik ajandanızda neler var? Yatırım, büyüme, yeni servis vb. alanlarda hedefleriniz neler? 
 
Ro-Ro + demir yolu, Ro-Ro + demir yolu + kara yolu ve kara blok treni çözümlerimizle yeni demir yolu ve intermodal hatları üzerinde çalışıyoruz. Yeni hatlarla sadece Türkiye bağlantılı değil, Avrupa içi ve Avrupa bağlantılı diğer bölgelere taşımalarımızda da yeni yatırımlar için planlamalarımız sürüyor. Ayrıca demir yolu taşımalarımızda kullandığımız geniş özmal ekipman havuzumuzu daha da büyütmek, yatırım ajandamızdaki önemli başlıklar arasında yer alıyor. 
 
Türkiye’de demiryolu taşımacılığında işler rayında gidiyor mu? Özel sektörün bu taşıma modu içinde payının artırılması için ne tür adımların atılması gerekiyor?  
 
Demir yolu altyapısının geliştirilmesi ve yeni hatların açılmasının, lojistik sektörü açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin “Net Sıfır Emisyon Hedefi” doğrultusunda 2053 yılına kadar demir yolu yük taşımacılığının payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarma planını olumlu buluyoruz. Deniz limanlarımızla sanayi bölgeleri arasındaki demir yolu bağlantılarının güçlendirilmesi, demir yolu taşımalarını hızlandıracaktır. Özellikle elektrikli trenlerin yaygın şekilde kullanılacağı yatırımların hız kazanmasının da Yeşil Mutabakat’a uyumu kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Özel sektörün dinamik ve esnek yapısı sayesinde, tüm bu yatırımların daha hızlı ve verimli gerçekleşebileceği kanaatindeyiz.
Bunun yanında gerek parasal sıkılaştırmanın gerekse akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın negatif etkisi tüm dünyada hissediliyor. Son günlerde Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde otoyol geçiş ücretlerindeki artışların, bölge geneline yayılabileceği konuşuluyor. Boltas olarak bu noktada müşterilerimizi olabildiğince demir yolu ve intermodal taşımalara yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu taşıma modunda, fiyat dalgalanmalarından minimum düzeyde etkilenmelerini sağlıyoruz. 
Tüm bunlara ek olarak ülkemizde, Avrupa’da uygulanan kombine taşımacılık istisnası olan ilave 2 ton taşıma imkânı bulunmuyor. Kara yolu yasasına göre maksimum 40 ton + %5= 42 ton/araç taşıma izninin +2 ton kombine taşıma istisnası ile Avrupa’daki taşıma sınırlarına çekilmesinin önemini vurgulamak istiyoruz.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat