e
Banner


Demir yolunda koşar adım çift haneye
2022 yılında demir yoluyla 32 milyon 241 bin 800 ton yük taşındı. 2023’de bunun 33,5 milyon tona ulaşması planlanıyor. Demir yolunun yük taşımacılığı içindeki payının yüzde 5’e ulaştığını belirten TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, “Sanayicimizin rekabet gücünü artırmak için taşıma maliyetlerini düşürerek ekonomik taşıma gerçekleştirmek ve karasal taşımacılık içerisinde demir yolu yük taşımacılığı payını yüzde 11’e yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. 
TCDDPandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sürdürülebilir bir taşıma modu olarak öne çıkan demir yolu taşımacılığının mevcut taşıma modları içindeki payı nedir?
 
2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında açıklandığı üzere karasal toplam yolcu taşımacılığı içerisinde demir yolu payının 2022 yılında gerçekleşme tahmini yüzde 4,5 verilmiş; 2023 yılında ise bu payın yüzde 5,7’ye yükselmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, karasal toplam yük taşımacılığı içerisinde demir yolu payının 2022 yılında gerçekleşme tahmini yüzde 4,9 verilmiş ve 2023 yılında ise bu payın yüzde 5,4’e yükselmesi öngörülmüştür.
 
BTK HATTINDA 3 BİN 500 TONLUK KAPASİTE ARTIRIMI SAĞLANDI
 
Bu dönemde demir yoluna artan talep bir kapasite sorunu ortaya çıkardı mı? Kapasitenin artırılmasına yönelik ne tür adımlar atıldı?
 
Bilindiği üzere Covid-19 salgınını önlemek amacıyla ülkeler arası geçişlerin kısıtlanması tüm dünyada tedarik zincirini sekteye uğrattı. Ayrıca, pandemi sürecinde deniz navlun fiyatlarının artması ve kara yollarında yaşanan aksamalar demir yollarının önemini arttırdı. Bu süreçte, ülkelerin sınır geçişlerine getirdiği önlem ve sınırlamalar sonrası ilgili kurumlarımızla birlikte demir yolu yük taşımacılığının devam etmesi için anında gerekli tedbirleri alarak demir yolu taşımaları için sınırlarımızın açık tutulmasını sağladık.
Öncelikle tüm demir yolu sınır kapılarımızda taşımacılık faaliyetlerini insan temassız gerçekleştirdik. Bu dönemde İran-Türkiye demir yolu sınır istasyonuna vagon dezenfeksiyon sistemi kurarak,  gelen ve giden vagonların dezenfeksiyonu sağladık. 
İran yönlü talebin en iyi şekilde karşılanması için Tatvan-Van arası feribot işletmeciliğinde 4 küçük kapasiteli feribot işletmeden alınarak yerine 4 bin ton yük taşıyabilen 2 adet feribot işletilmeye başlandı.
BTK Demir Yolu Hattı üzerinden taşınan mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton kapasite artırımı sağladık. Gürcistan Ahılkelek'teki aktarma kapasitesine ilave olarak Gürcistan sınır istasyonumuz Canbaz’da gelen yüklerin Kurumumuza ait vagonlara aktarılması için hareketli vinç sistemi kurduk.
 
2022 yılında demiryoluyla ne kadarlık yük taşındı? 2023 yılı için hedef nedir?
 
TCDD Taşımacılık olarak 2022 yılında 27 milyon 819 bin 628 ton yurt içi taşıma gerçekleştirdik. 24 ülkeye yapılan yurt dışı taşıma miktarımız ise ithalatta 2 milyon 158 bin 744 ton, ihracatta 2 milyon 182 bin 613 ton ve 80 bin 815 ton transit olmak üzere toplam 4 milyon 422 bin 172 ton gerçekleşerek toplamda 32 milyon 241 bin 800 tona ulaştık. 2023 yılında 33 milyon 500 bin ton yük taşımasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
 
GÜMRÜK GEÇİŞLERİ HIZLANDIRILDI 
 
Türkiye'nin demir yolu taşımacılığı alanında potansiyeli ve gelecek beklentileri hakkında neler söylemek istersiniz?
 
TCDD Taşımacılık olarak demir yolunun 166 yıllık bilgi birikimi, deneyimini çağın gerektirdiği işletmecilik dinamizmi ile yoğurarak geniş bir hinterlantta demir yolu taşımacılığı gerçekleştiriyor, günde 200 yük tren seferiyle yaklaşık 88 bin ton yükü ulaştırarak emniyetin sağlanması önceliğiyle müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunuyoruz. 
Demir yolu taşımacılığının lider markası olarak limanları, Organize Sanayi Bölgelerini, lojistik merkezleri, üretim merkezlerini iltisak hatları ile ana demir yolu ağına bağlayarak blok tren işletmeciliğinin artırılmasını planlamaktayız. Bu kapsamda, 12 adet lojistik merkezi sayısı inşası devam edenlerle birlikte 25’e ulaşırken, lojistik merkezlerinin doğru ve verimli kullanılması ile ilgili işletme modellerini Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak yürütüyoruz.
Mevcut lokomotif, vagon, kapasite ve makinist planlamalarını en verimli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla dijital teknolojileri hayata geçiriyor, yine şebekedeki ortalama tren hızlarını yükseltmek amacıyla altyapı birimlerimizle koordineli olarak birçok projeyi eş zamanlı olarak yürütüyoruz.
Uluslararası taşımalarda transit sürelerin azaltılması ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığımız ve Gümrük Genel Müdürlüğümüzce koordineli çalışma sonucunda 1-2 gün süren gümrük geçiş sürelerini dakikalar seviyesine düşürmeyi başardık.
TCDD Taşımacılık olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın orta vadeli hedefleri kapsamında; yük taşımacılığında sanayicimizin rekabet gücünü arttırmak için taşıma maliyetlerini düşürerek ekonomik taşıma gerçekleştirmek ve karasal taşımacılık içerisinde demir yolu yük taşımacılığı payını yüzde 11’e yükseltme hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 
ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI YÜZDE 36’LARA YÜKSELDİ 
 
Özel sektörle nasıl bir işbirliği içindesiniz? 
 
Özel sektörün kendi vagonuyla yük taşıması teşvik edilmekte olup 2021 yılında şahıslara ait vagonlarla 10,9 milyon ton, 2022 yılında 10,8 milyon ton taşıma gerçekleştirildi. 2021 yılı sonu itibarıyla şahıslara ait vagonlarla yapılan taşımaların toplam taşımalarımız içerisindeki payı yüzde 33 olup, 2022 yılında toplam taşımalar içindeki payı yüzde 36 olarak gerçekleşti.
2021 yılında 41 firmaya ait 3 bin 629 adet şahıs vagonu faaliyet gösterirken 2022 yılı sonu itibarıyla 41 firmaya ait 3 bin 731 adet şahıs vagonu faaliyet gösterdi. Halen hatlarımızdan özel sektör firmalarına ait bu vagonlarla taşımalar devam etmektedir.
Bunun yanı sıra Yönetim Kurulu Kararı ile tarifede değişikliğe gidilerek ilk etapta TCDD Taşımacılık tarafından 20 lokomotif ve 600 vagon özel sektöre kiralandı. Daha sonra özel demir yolu tren işletmeleri de kendi lokomotif ve vagonlarını almaya başladı. 6461 sayılı Türkiye Demir Yolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında; özel sektörün demir yolu işletmeciliğine girişinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla kaynaklarımızın yüzde 3’ünü bu yönde kullandık ve 2022 yılında Omsan Lojistik A.Ş.’ye bu amaçla 15 adet lokomotif ve 397 adet vagon kiralandı.
Ayrıca özel sektörde faaliyet gösteren paydaşlarımızla yük taşımacılığına yönelik ilk kez Çalıştay düzenleyerek sektöre yönelik sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yük taşımacılığında çağın gereklerine uyum sağlamak adına dijitalleşme yoluna giderek yük takip sistemlerinin tüm süreçlerini takip edebilmek için Müşteri Taşıma Talep Yönetim Sistemi’ni kurduk. 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat